Category: เชียงใหม่

สล่าบ้านกิ่วแลน้อย- สล่าเขียมทอง สวนแยง

ประเภทงานแกะสลัก: แกะสลักไม้เป็นรูปช้างแบบลอยตัว ประเภทช้างจิ๋ว สล่าหญิงคนบ้านกิ่วแลน้อยโดยกำเนิด แต่ก่อนมีอาชีพเกษตรกรและรับจ้างแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริม ...

สล่าบ้านกิ่วแลน้อย-สล่าทวี ทองจ่าม

ประเภทงานแกะสลัก: แกะสลักไม้ รูปช้างนูนสูงที่แกะจากเปลือกไม้ ข้าราชการทหารเกษียณอายุราชการที่มีองค์ความรู้เรื่องการแกะสลักไม้ตั้งแต่อายุ 6-7 ปี...

สล่าบ้านกิ่วแลน้อย-สล่าพรหม ก้อนแก้ว

ประเภทงานแกะสลัก: แกะสลักไม้เป็นรูปช้างแบบลอยตัว ประเภทช้างจิ๋ว สล่าพรหม ก้อนแก้วเป็นคนบ้านกิ่วแลน้อยตั้งแต่กำเนิด ในช่วงวัยรุ่นเขาบวชเรียนได้ 2 พรรษา ...

สล่าบ้านกิ่วแลน้อย-สล่าดวงต๋า สิทธิวัง

ประเภทงานแกะสลัก: แกะสลักไม้เป็นรูปช้างแบบลอยตัว จากเกษตรกรเต็มตัว ทำไร่นาและสวนลำไย สล่าดวงต๋า สิทธิวัง เริ่มทำงานแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมเมื่อตอนอายุ ราว 28-29 ปี...

สล่าบ้านกิ่วแลน้อย-สล่าประดับ บุญศรี

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักนูนต่ำแกะสลักลายไทยโบราณ ลายพื้นเมืองล้านนา งานแกะสลักแบบลอยตัวเป็นรูปช้างไม้เต็มตัว...

สล่าบ้านกิ่วแลน้อย-สล่าดวงทิตย์ คำเมือง

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักภาพนูนต่ำบนแผ่นไม้แบบ 3 มิติ เรื่องรามเกียรติ์ แผ่นป้ายชื่อ และงานเฟอร์นิเจอร์ไม้...

สล่าบ้านกิ่วแลน้อย-สล่าสมพร ใหม่จันแดง

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะลอยตัว รูปช้างจากเล็กที่สุดไปจนใหญ่ที่สุด งานแกะหน้าพระ เชิงเทียน ลายชนบทหรือลายท้องถิ่น...

สล่าบ้านกิ่วแลน้อย-สล่าอนันต์ มณีทอง

ประเภทงานแกะสลัก: การแกะสลักช้างลอยตัว หรือช้างลีลาในลักษณะต่างๆ ที่เลียนแบบธรรมชาติ สล่าอนันต์ มณีทอง เริ่มทำงานแกะสลักไม้ตั้งแต่อายุ 12 ปี โดยเข้าไปทำงานกับสล่าบุญมี ท้าวปินตา...