Category: ภูมิปัญญาการแกะสลักไม้บ้านหนองยางฟ้า

ภูมิปัญญาการแกะสลักไม้บ้านหนองยางฟ้า

งานแกะสลักไม้ที่อำเภอแม่ทาสมัยก่อนมักจะถ่ายทอดกันภายในครอบครัว ดังนั้นเมื่อ พ่อหลวงน้อยเสาร์ พุทธวงค์ นำตัวอย่างไม้ของสล่าซอน จิระปัญโญ มา ...