Category: ทำเนียบครูภูมิปัญญาไม้แกะสลักบ้านหนองยางฟ้า

สล่าบ้านหนองยางฟ้า-สล่าดวงนภา ใหม่กาศ

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักไม้ลอยตัวรูปช้าง แมว และสัตว์ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นของแต่งบ้านขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เจ้าของโรงงานและสล่าแกะไม้ที่สร้างผลงานมาแล้วกว่า 37 ปี...

สล่าบ้านหนองยางฟ้า-สล่าจุฬาลักษณ์ แก้วกาศ

ประเภทงานแกะสลัก: งานทำสีงานไม้แกะสลักขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึก ของใช้ ของตกแต่งบ้าน สล่าหญิงที่พ่วงตำแหน่งนักธุรกิจหญิงแห่งบ้านหนองยางฟ้า...

สล่าบ้านหนองยางฟ้า-สล่าไกรศร ตันกาศ

ประเภทงานแกะสลัก:งานทำสีพระพุทธรูปและรูปเคารพต่างๆ พระพุทธรูปขนาดน้อยใหญ่หลากหลายปาง รวมไปถึงพระแผงเทพเจ้ารูปเคารพต่างๆ สีสวย บ้างปิดทอง บ้างทำสีเงาวับ งดงามตะการตา...

สล่าบ้านหนองยางฟ้า-สล่าทวี คำพิกาศ

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักลอยตัวรูปพระพุทธรูปศิลปะพม่า สล่าจากบ้านดอยแช่แต่งมาเป็นเขยบ้านหนองยางฟ้า ที่บ้านดอยแช่นั้น สล่าทวี คำพิกาศ...

สล่าบ้านหนองยางฟ้า-สล่าพิสุตร เนตรสุวรรณ

ประเภทงานแกะสลัก:งานแกะสลักลอยตัวรูปพระพุทธรูปปางต่างๆ หลากหลายขนาด “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” สล่าพิสุตร เนตรสุวรรณ เป็นอีกหนึ่งคนที่ตามรอยเท่าพ่อ ...

สล่าบ้านหนองยางฟ้า-สล่าอุทิศ ปาระมีกาศ

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักลอยตัวรูปพระพุทธรูปและสาวก และรูปเคารพต่างๆ สล่าอุทิศคลุกคลีอยู่กับงานแกะสลักไม้ตั้งแต่ยังเด็ก โดยเรียนรู้จากการนั่งดูสล่าแสน ปาระมีกาศ...

สล่าบ้านหนองยางฟ้า-สล่ากิจเกษม แก้วกาศ

ประเภทงานแกะสลัก:งานแกะสลักลอยตัวรูปช้าง นำไปประกอบเป็นเครื่องเรือนต่างๆ และแกะสลักขันโตก จากอดีตผู้ช่วยกุ๊กที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย...

สล่าบ้านหนองยางฟ้า-สล่าอุทัย ทาใจกาศ

ประเภทงานแกะสลัก:งานแกะสลักลอยตัวรูปม้า กว่า 51 ปี ที่ สล่าอุทัย ทาใจกาศ ได้ทำงานแกะสลักไม้ เขาเริ่มต้นทำงานไม้เพราะแต่ก่อนงานในหมู่บ้านหายาก...

สล่าบ้านหนองยางฟ้า-สล่าบุญทวี ปัญโญ

ประเภทงานแกะสลัก:งานแกะสลักพระพุทธรูปไม้แบบลอยตัว สล่าบ้านหนองยางฟ้าโดยกำเนิดที่สร้างงานมาแล้วกว่า 40 ปี สล่าบุญทวี ปัญโญ เริ่มทำงานรับจ้างแกะสลักช้างไม้สักตั้งแต่อายุ 13 ปี...

สล่าบ้านหนองยางฟ้า-สล่าไพศาล คำกาศ

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักพระพุทธรูปไม้แบบลอยตัว สล่าไพศาล คำกาศ มีชื่อเรียกในวงการช่างแกะไม้ด้วยกันว่า “สไวพระนอน” ...