Category: ลำปาง

สล่าบ้านหลุก-สล่าสุวิน เชื้อคำลือ

ประเภทงานแกะสลัก: งานลอยตัวรูปสัตว์ชิ้นเล็กๆ ของตกแต่งบ้านและของใช้ภายในบ้าน สุวิน เชื้อคำลือ หรือสล่าลือ พื้นเพเป็นคนบ้านป่าตันหลวง เดิมมีอาชีพทำไร่ทำนา มาแต่งเป็นเขยเข้าบ้านหลุก โดยแต่งงานกับ อนงค์ วงศ์แก้ว และได้เริ่มเส้นทางการแกะไม้ใน พ.ศ. 2526 โดยการเรียนรู้จาก สล่าสมโภชน์ วงศ์แก้ว พ่อภรรยาซึ่งเป็นช่างแกะสลัก และได้ทำงานเป็นช่างแกะสลักที่โรงงานของสล่าสมโภชน์ จนกระทั่ง พ.ศ. 2535 สล่าสุวินจึงได้ออกมาทำงานเองที่บ้าน เพื่อให้ความรู้เชิงช่างได้สืบต่อ สล่าสุวินจึงถ่ายทอดความรู้ให้กับศราวุฒิ...

สล่าบ้านหลุก-สล่าเฮือน โสภาแปง

ประเภทงานแกะสลัก: งานลอยตัวรูปหัวช้าง รูปม้า สล่าเฮือน โสภาแปง ทำงานในสายแกะสลักไม้มานานกว่า 40 ปี โดยเรียนงานด้านนี้จากการเข้าไปเป็นลูกจ้างในปาง (โรงงาน) ของพ่อครูสล่าจันทร์ดี แก้วชุ่ม...

สล่าบ้านหลุก-สล่าสุพจน์ เครือดวงชัย

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักไม้แบบลอยตัวเสมือนจริงรูปสัตว์ต่างๆ เช่น กวาง ช้าง เสือ สิงโต หงส์ พระพุทธรูป และตัวละครในชาดกหรือวรรณคดี เทพเจ้าในศาสนาต่างๆ เครื่องเรือน และเครื่องใช้ในครัวเรือน...

สล่าบ้านหลุก-สล่าไพบูลย์ พรมฟอง

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักไม้แบบลอยตัวเสมือนจริง รูปสัตว์ต่างๆ เช่น กระทิง ม้า ช้าง และกวาง สล่าชาวบ้านหลุกโดยกำเนิดที่เริ่มทำงานไม้แกะสลักตั้งแต่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนบ้านหลุก ...

สล่าบ้านหลุก-สล่าโสภณ จรันรัก

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักไม้แบบลอยตัวรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง และกวาง จากบัณฑิตปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เคยทำงานบริษัทการเงินในกรุงเทพมหานคร ราว 2 ปี ตัดสินใจลาออกมาเป็นสล่าแกะไม้ ...

สล่าบ้านหลุก-สล่าสุชาติ แก้วชุ่ม

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักไม้แบบลอยตัว รูปสัตว์ พระพุทธรูป หรือเทพเจ้า สล่าสุชาติ แก้วชุ่ม เป็นลูกชายคนโตของพ่อครูสล่าจันทร์ดี แก้วชุ่ม มีพี่น้องอีก 2 คนที่ทำงานแกะสลักเช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าเติบโตมาในครอบครัวสล่าแกะไม้โดยแท้ ทำให้เขาสามารถทำงานแกะสลักออกมาชิ้นแรกแล้ววางจำหน่ายได้เลยตั้งแต่อายุ 8 ขวบ จากนั้นเป็นต้นมาก็ทำงานแกะสลักมาตลอด จนในวันนี้เขาอยู่บนเส้นทางการแกะสลักไม้มากว่า 50 ปีแล้ว  สล่าสุชาติไม่เพียงถ่ายทอดความรู้ด้านไม้แกะสลักให้กับพี่น้องในครอบครัว แต่ยังแบ่งปันความรู้ให้กับคนในชุมชน อาทิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...

สล่าบ้านหลุก-สล่าจรูญ คำตั๋นมูล

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักไม้แบบลอยตัวรูปสิงโต ช้าง แรด สล่าจรูญ คำตั๋นมูล เริ่มเป็นศิษย์ลูกหม้อของพ่อครูสล่าตื่น แก้วเตียม ตั้งแต่อายุ 12 ปี โดยเริ่มจากการสังเกตวิธีการแกะสลักแล้วจึงแกะตาม ...

สล่าบ้านหลุก-สล่าสมบูรณ์ ปิงวัง

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักไม้แบบลอยตัวรูปสิงโต ช้าง แรด ปางไม้ของสล่าสมบูรณ์ ปิงวัง มีกลุ่มคนงานราว 3-4 คน มีทั้งที่เป็นช่างฝีมือและเป็นช่างไม้ที่ช่วยเหลือเรื่องการตัดไม้ ผ่าไม้ หรือที่เรียกว่า “การแหกไม้” ...

สล่าบ้านหลุก-สล่าสมศักดิ์ จินาวงศ์

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักไม้แบบลอยตัว รูปสิงโต อินเดียแดง และคาวบอย เริ่มต้นจากการแกะสลักที่ไม่ต้องใช้ฝีมือหรือลงรายละเอียดมากมาก่อน คือ การทำครก พานดอกไม้ และขันหมาก โดยใช้วิธีการกลึง...

สล่าบ้านหลุก-สล่าเกษม เครือฟอง

ประเภทงานแกะสลัก:งานแกะสลักไม้รูปสัตว์เสมือนจริงแบบลอยตัวชิ้นใหญ่ และเครื่องเรือน สล่าเกษม เครือฟอง เป็นคนบ้านหลุกโดยกำเนิด สล่าเกษมเรียนรู้เรื่องการแกะสลักจากพ่อคือสล่าอิน...