READING

แถลงข่าว กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อกา...

แถลงข่าว กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดงานแถลงข่าว กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นายบพิตร  วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุวิน  เชื้อคำลือ ผู้แทนครูภูมิปัญญาไม้แกะสลักล้านนาตะวันตก ร่วมแถลงข่าวการจัด กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และการจัดงาน มหกรรมไม้แกะสลักล้านนาปูมผญาสล่าเมือง ณ ห้อง กาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง


COMMENTS ARE OFF THIS POST