READING

วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ...

วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมรายการ เช้านี้ที่ภาคเหนือ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT)

วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมรายการ เช้านี้ที่ภาคเหนือ ในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน มกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก ภายใต้โครงการ เสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 


COMMENTS ARE OFF THIS POST