READING

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเวทีชุมชน เ...

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเวทีชุมชน เพื่อทำแผนที่ความรู้ Knowledge Mapping

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมเวทีชุมชน เพื่อทำแผนที่ความรู้ Knowledge Mapping การพัฒนางานหัตถกรรมไม้แกะสลัก ทั้ง 4จังหวัดพื้นที่เป้าหมาย (ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน) ภายใต้กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม


COMMENTS ARE OFF THIS POST