มหกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง

ประมวลภาพการจัดงาน “มหกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง” 

วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา


COMMENTS ARE OFF THIS POST