READING

พิธีเปิดมหกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง...

พิธีเปิดมหกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง

ประมวลภาพพิธีเปิดงาน มหกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง 

วันที่ 21 พฤาภาคม 2562 ณ สวนสาธารณห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อง จังหวัดลำปาง


COMMENTS ARE OFF THIS POST