พิธีบวงสรวงเทวดาอารักษ์นครลำปาง

พิธีบวงสรวงเทวดาอารักษ์นครลำปาง ในการจัดงาน “มหกรรมไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง” วันที่ 21 มิถุนายน 2562ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา โดยมี นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ผู้แทนครูภูมิปัญญาไม้แกะสลัก 4 จังหวัด และ คณะผู้จัดงาน ร่วมพิธี


COMMENTS ARE OFF THIS POST