READING

การอบรมนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว เพื่อสนับสน...

การอบรมนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มล้านนาตะวันตก

การอบรมนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มล้านนาตะวันตก ภายใต้กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอด์จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม


COMMENTS ARE OFF THIS POST