อบรมนักสื่อความหมายวัฒนธรรม

การอบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อความหมายวัฒนธรรมนำเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในกลุ่มล้านนาตะวันตก ระยะที่ 2″กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก วันที่ 30 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2562 ณ บ้านกิ่วแลน้อย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายพิเชษฐ์ ไชยวรรณ กำนันตำบลบ้านแม อ.สันป่าตองได้มาต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม และมีตัวแทนจากชุมชนหนองยางฟ้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ตัวแทนจากขุมชนบ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และ ตัวแทนจาก อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 


RELATED POST

Your email address will not be published.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.