สบเมย

สล่าแห่งลุ่มน้ำสาละวิน
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่น้ำสาละวินแบ่งอาณาเขตประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์ออกจากกันในทิศตะวันตกไหลผ่านตำบลแม่สามแล่บ อำเภอสบเมยมาเนิ่นนาน ด้วยอำเภอสบเมยมีพื้นที่เป็นที่ราบ 2.20% ที่เหลือประมาณ 98% ของพื้นที่คือพื้นที่ป่า มีแม่น้ำไหลผ่านถึง 5 สาย คือ แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำเมย แม่น้ำยวม แม่น้ำเงา และแม่น้ำริด จึงเรียกได้ว่าสบเมยนั้นเป็นดินแดนแห่งภูเขาและแม่น้ำอย่างแท้จริง และชื่อสบเมยนั้นก็ได้มาเนื่องจากบริเวณนี้เป็นจุดที่แม่น้ำเมยและแม่น้ำสาละวินมาบรรจบกันพอดี 

แกะสลักไม้สบเมย

สบเมย-จุดที่แม่น้ำเมยและแม่น้ำสาละวินมาบรรจบกัน

ที่นี่เป็นแหล่งรวมของหลากหลายชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาวไทยวน ชาวกะเหรี่ยง และชาวไทใหญ่ ผืนป่าบริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นแหล่งทำสัมปทานป่าไม้โดยเฉพาะไม้สักและเป็นเส้นทางลากไม้จากแม่ฮ่องสอนลงไปยังเชียงใหม่ เหตุนี้เองจึงทำให้มีไม้สักที่หลงเหลือจากการทำสัมปทานและการแปรรูปอยู่เป็นจำนวนมาก สล่าบางท่านเล่าว่า เพียงเดินไปริมแม่น้ำก็สามารถหาไม้มาแกะสลักงานได้แล้ว ด้วยความที่มีวัตถุดิบหาง่ายในการแกะสลักไม้ทำให้ทางอำเภอและสำนักงานพัฒนาชุมชนเล็งเห็นถึงการนำไม้เหล่านี้มาก่อให้เกิดมูลค่า จึงส่งเสริมให้มีการอบรมอาชีพแกะสลักไม้ให้แก่ชาวบ้าน

แกะสลักไม้สบเมย

แม่น้ำสาละวินที่บ้านแม่สามแลบ


 1. HelenURGENCY

  18 September

  สวัสดี

  ที่ฉันสามารถดาวน์โหลด XEvil สำหรับอิสระของคุณเว็บไซต์ของ?
  มีข้อมูลจากการช่วยเหลือจากคุณ XEvil เป็นจริงที่ดีที่สุดโปรแกรมสำหรับ captcha องแก้อย่างแต่ฉันต้องการเวอร์ชั่นล่าสุดของมัน

  ขอบคุณ

Your email address will not be published.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.