ภูมิปัญญาการแกะสลักไม้อำเภอสบเมย

แกะสลักไม้สบเมย

การแกะสลักไม้ที่อำเภอสบเมยนั้นเริ่มต้นโดยการให้ช่างหรือครูสล่าจากบ้านถวายมาให้ความรู้ และนอกจากนี้ในกระบวนการการเลือกไม้นั้นส่วนใหญ่จะเลือกจากไม้ที่หาได้ ส่วนใหญ่เป็นไม้สักที่พบเจอในหมู่บ้านซึ่งเป็นไม้ที่เก่าและเหมาะสมกับการแกะสลักอยู่แล้ว และอีกส่วนหนึ่งคือการแกะสลักไม้ฉำฉา โจทย์ในการสร้างงานจึงอยู่ที่ขนาดไม้และชนิดไม้ตามแต่จะหามาได้ งานไม้ของที่นี่เป็นการทำตามการสั่งซื้อของลูกค้าบ้าง และเป็นการทำตามจินตนาการของสล่าหรือช่างที่ต้องการจะสร้างงานเอง

แกะสลักไม้สบเมย

การสร้างลายในงานภาพวิถีชีวิต

เนื่องจากการเรียนรู้การแกะสลักไม้ของอำเภอสบเมยเรียนมาจากบ้านถวาย ดังนั้นองค์ความรู้วิชาการและเทคนิคต่างๆ จึงอ้างอิงมาจากครูสล่าบ้านถวายเป็นส่วนใหญ่

  1. การเลือกไม้ ต้องเลือกไม้เก่า เพราะเนื้อไม้จะอ่อนและสามารถนำมาแกะสลักได้ง่าย
  2. การสร้างลวดลาย ในการแกะสลักทั้งนูนต่ำและนูนสูง สล่าต้องวาดลายลงบนแผ่นไม้แล้วจึงเริ่มแกะสลักตามลายเส้นที่วาดไว้ ตัด หรือควักส่วนที่ไม่ต้องการออก เริ่มแกะสลักจากส่วนนอกก่อนแล้วค่อยๆ แกะสลักลึกลงไปด้านใน หากเป็นการแกะสลักแบบลอยตัวจะมีการโกลนหุ่นขึ้นรูปคร่าวๆ แล้วจึงลงรายละเอียด
  3. การเก็บงานและขัดผิว เมื่อแกะสลักเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการเก็บรายละเอียด โดยมีการทำพื้นผิวให้เรียบด้วยสิ่ว และขัดผิวให้เรียบด้วยกระดาษทราย แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการการลงแลคเกอร์หรือทำสี


งานส่วนใหญ่ของอำเภอสบเมยเป็นงานที่ขัดมันและลงแลคเกอร์ เป็นงานที่ทำจบในตัวไม่ใช่งานดิบเพื่อส่งไปทำต่อ สล่าของที่นี่จึงมีความชำนาญตั้งแต่เริ่มต้นแกะจนจบกระบวนการ

แกะสลักไม้สบเมย

การใช้สิ่วชนิดต่างๆในการแกะสลักภาพนูนต่ำ


RELATED POST

Your email address will not be published.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.