กิจกรรมเวทีชุมชนบ้านกิ่วแลน้อย

กิจกรรมเวทีชุมชนบ้านกิ่วแลน้อย

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562 ตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก มีกิจกรรมเวทีชุมชน จัดทำแผนที่ความรู้ Knowledge Mapping การพัฒนางานหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านกิ่วแลน้อย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยทีมงานอาจารย์เพ็ญศิริ พันพา และคณะ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ลงพื้นที่ จัดเวที ขอบคุณเครือข่ายไม้แกะสลักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ข้อมูลทุกข้อมูลจะถูกวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ไปในวงกว้างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป


Your email address will not be published.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.