ภูมิปัญญาการแกะสลักไม้

บทความล่าสุด
แม่ฮ่องสอน
ทำเนียบครูภูมิปัญญาไม้แกะสลักล้านนาอำเภอสบเมย

สล่าอำเภอสบเมย-สล่าโกศล ใจคำ

ประเภทงานแกะสลัก: ภาพลอยตัวรูปครุฑ ภาพนูนต่ำรูปตัวสัตว์ในวรรณคดี และเทพเจ้า ด้วยเหตุที่ในพื้นที่อำเภอสบเมยมีไม้ที่หลงเหลือจากการทำไม้เป็นจำนวนมาก...
แม่ฮ่องสอน
ทำเนียบครูภูมิปัญญาไม้แกะสลักล้านนาอำเภอสบเมย

สล่าอำเภอสบเมย-สิบโทสง่า จอมปวง

ประเภทงานแกะสลัก: งานแกะสลักภาพนูนต่ำบนแผ่นไม้เป็นภาพวิถีชีวิตและทิวทัศน์ธรรมชาติ สิบโทสง่า จอมปวง ทหารในหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 36...

ปูมผญาสล่าล้านนา

Recent Posts

กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตก

เรื่องราวของสล่าแกะไม้

ติดตามความเคลื่อนไหวที่

อ่านหนังสือองค์ความรู้ฉบับเต็มได้ที่นี่

องค์ความรู้ “ไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง”
หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ องค์ความรู้ “ไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง” โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง